Nr 6/2020 Zawód projektant
6 Czemu i komu służy wyobraźnia

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


6 Czemu i komu służy wyobraźnia

Rozwiązanie jakiegokolwiek problemu techniczno-gospodarczego nie może być celem samoistnym – oderwanym od kontekstu społeczno-etycznego. To odniesienie jest niezbędne, aby w rozwiązywanie wielkich problemów techniczno-gospodarczych wprzęgnięta została energia społeczna, w szczególności energia ludzkiej kreatywności i wyobraźni, uruchomiana po to, aby poszerzyć społeczną czasoprzestrzeń oraz upodmiotowić indywidualności i tworzone przez nie wspólnoty. Wtedy wyobraźnia staje się wyzwalającą syntezą nadziei i odpowiedzialności. W przeciwnym razie, zdalnie sterowana, służy podtrzymywaniu niszczącego nas modelu gospodarki rynkowej.