Nr 6/2020 Zawód projektant
6 What and who benefits from imagination

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


6 What and who benefits from imagination

Solving any technical and economic problem must not be a goal in itself – detached from the social and ethical context. This reference is necessary for solutions of grand technical and economic problems to involve social energy, especially the energy of human creativity and imagination, channelled in order to expand the social spacetime and empower individualities as well as the communities they form. Only then does imagination become the liberating synthesis of hope and responsibility. Otherwise, when remotely controlled, it will serve to support the destructive model of market economy.

Keywords: individual, individuality, social spacetime, imagination, virtualization