Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
5 Designing compromise or haptic illustrations also for the sighted…

Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O co tyle szumu? Projektowanie uniwersalne

  3. Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

  4. Długa droga do projektowania uniwersalnego

  5. Przestrzeń przyjazna niewidomym – przestrzenią uniwersalną

  6. Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

  7. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

  8. Wzorce uczenia się. Inteligentne zabawki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi


5 Designing compromise or haptic illustrations also for the sighted…

The postulates proclaimed by universal design are still a challenge. The presented case study “Typhlographic solution for the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Kraków” brings the principles of universal design into force, merging typhlographics (relief graphics for the blind) and visual communication into a socially responsible compromise, which has a potential of influencing social integration of persons with visual disabilities.

Keywords: universal design, haptic graphics, visual communication, user experience