Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
5 Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O co tyle szumu? Projektowanie uniwersalne

  3. Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

  4. Długa droga do projektowania uniwersalnego

  5. Przestrzeń przyjazna niewidomym – przestrzenią uniwersalną

  6. Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

  7. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

  8. Wzorce uczenia się. Inteligentne zabawki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi


5 Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

Postulaty, które stawia projektowanie uniwersalne, wciąż stanowią wyzwanie. Prezentowane studium przypadku „Rozwiązanie tyflograficzne dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” wprowadza wartości projektowania uniwersalnego w życie, łącząc tyflografikę (grafikę wypukłą dla osób niewidomych) z komunikacją wizualną w odpowiedzialny społecznie kompromis, który docelowo może wpłynąć na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością wzroku.