fot. Zhabiz Shafieyoun

Gerry Derksen

Pochodzi z Kanady, gdzie studiował w szkole architektury na University of Manitoba, a później ukończył studia magisterskie na University of Alberta. Pod kierunkiem Jorge Frascary studiował projektowanie komunikacji wizualnej, integrujące filozofię projektowania zorientowanego na użytkownika z tradycyjnymi strategiami komunikacji marketingowej. W swojej pracy magisterskiej zatytułowanej Postrzeganie ruchu przez sędziów przysięgłych badał rekonstrukcje miejsc zbrodni w celu określenia ich wpływu na powstawanie uprzedzeń u sędziów. Duża część jego badań dotyczy ludzkich zachowań, postrzegania mediów interaktywnych, wizualizacji i projektowania doświadczeń. Obecnie wykłada projektowanie informacji cyfrowej na Winthrop University, jednocześnie aktywnie prowadząc badania nad zagadnieniami projektowania komunikacji, funkcjonalności i mediów wizualnych.

fot. Zhabiz Shafieyoun