Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
7 Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


7 Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach

Poniższy artykuł pokazuje sposób powiązania różnych rodzajów badań projektowych z odpowiednią metodologią. Celem jest ujęcie procesu badań projektowych w architekturze wykorzystującej geometrię jako główny element strategii zrównoważonych. Kolejnym zamierzeniem jest znalezienie praktycznej relacji pomiędzy doświadczeniami z modelami geometrycznymi a metodami budowlanymi. Wynikająca stąd wiedza pozwala na tworzenie pełnowymiarowych prototypów w celu testowania zaproponowanych pomysłów. Przytoczone tutaj studia przypadków dotyczą trzech obszarów: składania wzdłuż krzywych, powierzchni wstęgowych do zginania aktywnych struktur i powierzchni pneumatycznych z transformacjami z 2D do 3D. Metoda polega na prowadzeniu poszukiwań w dwóch skalach: najpierw odbywają się dogłębne iteracje na modelach w skali redukcyjnej, potem – testowanie wyników w skali odpowiednich dla obiektów architektonicznych. Kroki te opierają się częściowo na metodzie naukowej wykorzystywanej w inżynierii oraz metodach empirycznej oceny przydatności społecznej i kulturowej.