Nr 12/2022 Doświadczanie
2 Respondents Experience in Research Processes. Challenges and Possibilities

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


2 Respondents Experience in Research Processes. Challenges and Possibilities

The article refers to the effect that the very participation in the research process can have on respondents, and thereby on its result. It also proposes a solution how to take the first – deliberate – steps towards quantitative capture of such a phenomenon.

It brings up the issues of how the choice of research methodology can determine the impact of effect on the respondents. Particular attention is paid to the interaction between the researcher and the respondent, citing the examples, known from science literature and individual UX research projects, of how the relationship forming during the study can affect its result.

The article offers the means to measure the experience in the respondents – from exploration, through designing the research process for a subject, to the researcher’s participation in the process in the role of a respondent.

Keywords: respondent’s experience, UX research, qualitative study, unintentional persuasion, measuring respondent’s experience