Nr 12/2022 Doświadczanie
2 Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


2 Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

Artykuł podnosi temat wpływu, jaki samo uczestnictwo w procesie badawczym może wywierać na respondentów, a więc i na wynik badania, oraz przedstawia propozycję, jak – mając tego świadomość – stawiać pierwsze kroki w kierunku liczbowego uchwycenia takiego zjawiska.

Poruszone zostają kwestie tego, jak wybór metodologii badawczej może determinować siłę oddziaływania na osoby badane. Szczególną uwagę poświęca się interakcji między badaczem a respondentem, przytaczając znane z literatury naukowej i samodzielnie prowadzonych projektów badawczych UX przykłady tego, jak relacja tworząca się podczas badania może wpływać na jego wynik.

W artykule zaproponowano działania wspierające pomiar doświadczenia u osób badanych – od eksploracji, przez projektowanie procesu badawczego pod kątem osoby badanej, aż po udział badacza w procesie badawczym w roli uczestnika.