Utulenie ciała po przejściach

W pracy magisterskiej z 2023 roku Zofia Hernas podjęła temat „Prywatność w placówkach leczniczych”, czego efektem jest jej projekt Utul – zestaw produktów na oddziały położnicze. Praca poruszyła ważne, a często pomijane zagadnienie, jakim są doświadczenie i emocje kobiet po porodzie. Celem było stworzenie rozwiązania, które nie zmieniając przestrzeni i organizacji całej placówki, punktowo odpowiadałoby na potrzeby pacjentki i przyczyniało się do podniesienia standardów opieki. Podczas procesu projektowego przeprowadzono rozmowy zarówno z matkami, jak i personelem medycznym. Pozwoliło to na zrozumienie różnych aspektów doświadczeń po porodzie, w tym zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych potrzeb pacjentek.

W efekcie powstał zestaw zwiększający pozytywne odczucia związane z pobytem na oddziale i wspierający proces regeneracji. Rozwiązanie składa się z dwóch elementów:

  • Utulaka – obiektu tekstylnego służącego do zwiększenia prywatności i komfortu podczas pobytu pacjentki w sali dwu- i wieloosobowej;
  • Zestawu dla Ciebie – pakietu produktów zaspokajających potrzeby emocjonalne i sensoryczne pacjentki.

Utulak składa się z bawełnianej, prostokątnej chusty i dwóch poduszek. W połączeniu elementy pełnią funkcję parawanu, którym pacjentka może się osłonić podczas karmienia, snu lub gdy potrzebuje chwili samotności. Każda z części obiektu pełni też dodatkową funkcję. Chusta służy jako okrycie w trakcie wietrzenia krocza, a w ciepłe dni może być również kocem. Poduszki stają się elementami dostosowującym łóżko do potrzeb pacjentki.

W skład Zestawu dla Ciebie wchodzą: opaska na oczy z wkładem obciążeniowym, informator o emocjach po porodzie i prawach pacjentki połączony z notesem, długopis, krem SOS. Zestaw przeznaczony jest do użycia w szpitalu i zabrania ze sobą do domu. Inspiracją projektu były już istniejące w wielu miastach wyprawki dla noworodków, które obecnie nie zawierają produktów przeznaczonych dla kobiet. Prosta forma kompletu i niski koszt produkcji umożliwiają łatwe jego upowszechnienie i dostosowanie do każdej sali szpitalnej. Komplet mógłby być przekazywany przy przygotowywaniu łóżka dla nowej pacjentki. Projekt uzyskał pozytywną opinię Fundacji Rodzić po Ludzku.


„Prywatność w placówkach leczniczych”
dyplom magisterski 2023
Autorka: Zofia Hernas 
Promotorka: dr Joanna Krokosz
Konsultacje: mgr Magdalena Mach, mgr Olga Konik
Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego 
Wydział Form Przemysłowych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zdjęcia: Miko Musialik

czytaj także: