Projektantki_ci dla Ukrainy

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki buduje bazę osób i firm z branż kreatywnych, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.

Poszukiwane formy pomocy obejmują:

  • pracę na dłuższy czas – dla osób planujących pozostanie w Polsce
  • pracę dorywczą – dla osób potrzebujących wsparcia i stabilizacji finansowej w czasie pobytu w Polsce
  • pomoc dla studentów – płatne staże
  • pracę zdalną – dla osób, które nie chcą lub nie mogą opuścić Ukrainy, a utraciły miejsce zatrudnienia

Zebrane w formularzu informacje posłużą do budowy bazy, dostępnej na stronie niaiu.pl  Informacje zostaną przekazane do instytucji, organizacji, biur i osób prywatnych w Ukrainie – w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

NIAiU będzie kierowało osoby poszukujące pomocy do konkretnych pracowni lub regionalnych oddziałów SARP, IARP, Instytutu Dizajnu w Kielcach. Poszukujemy pomocy dla osób z różnym wykształceniem, wykonujących różne zawody związane z architekturą (nie tylko projektowanie architektoniczne), wzornictwem, projektowaniem graficznym, projektowaniem mebli, kulturą itp.
Równocześnie zbieramy informacje o osobach poszukujących wsparcia. Wkrótce udostępnimy stronę internetową w języku ukraińskim.

Formularz dla pracodawców 

Dodatkowe informacje na temat inicjatywy

Instrukcje dotyczące składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, dokumenty dla podmiotów oferujących pracę cudzoziemcom:

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI 

Organizatorzy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawski, Instytut Dizajnu w Kielcach

Oryginalna informacja dostępna tu niaiu.pl/2022/02/dla-ukrainy/ 

czytaj także:

Redakcja Krótkich Form

In solidarity with Ukraine

  • # Społeczne