dr Lubomira Trojan

Doktor nauk społecznych, pracownica dydaktyczno-naukowa w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 2008 roku związana z Zamkiem Cieszyn, między innymi jako zastępczyni dyrektorki – obecnie koordynuje prace Obserwatorium Designu. Specjalizuje się w dizajnie usług i społecznym, a także w procesach łączących metody projektowe z tradycją i zarządzaniem dziedzictwem. W latach 2016–2021 ekspertka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze wzornictwa przemysłowego, członkini Śląskiej Rady Innowacji.