Ewa Gołębiowska

Inicjatorka powstania i w latach 2005–2021 dyrektorka Zamku Cieszyn. Współtworzyła między innymi Śląską Sieć na rzecz Wzornictwa, konkurs Śląska Rzecz, przegląd Graduation Projects czy Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Aktywna uczestniczka wielu europejskich sieci współpracy, w tym SEE Platform, DME Award, Human Cities i EIDD Design for All Europe. Tej ostatniej organizacji przewodniczyła w latach 2013–2017. Od 2022 roku wiceprezeska Stowarzyszenia Projektowego SPFP.