Beata Mońka

Kulturoznawczyni, dziennikarka. Z Zamkiem Cieszyn związana w latach 2011–2022. Odpowiadała za promocję instytucji, była również koordynatorką projektów Human Cities. Challenging the City Scale 2014–2018 i Human Cities. Creative Works with Small and Remote Places 2020–2024 (SMOTIES), a w latach 2020–2022 odpowiadała za cieszyński Inkubator Innowacji Społecznych w programie Dobre Innowacje w ramach projektu „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania”.