Kyiv Type Foundry

Kyiv Type Foundry (KTF) oferuje kroje pisma komercyjne i niestandardowe, otwiera nowe perspektywy na bazujące na cyrylicy dziedzictwo, oraz tworzy środki typograficzne dla współczesnego człowieka. KTF założona w 2021 roku przez Yevgeniya Anfalova i Oleśa Gerguna działa między Kijowem, Barem, Hanowerem i Barceloną. Ich działalność obejmuje odświeżanie pamięci „przeszłości-za-żelazną-kurtyną” poprzez współpracę z doświadczonymi mistrzami, aby zniwelować różnice pokoleniowe i zachować wiedzę.

kyivtypefoundry.com