Ewa Gołębiowska

Inicjatorka, w latach 2005–2021 dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zwolenniczka praktycznego działania i współpracy, współtworzyła m.in. Śląską Sieć na Rzecz Wzornictwa, konkurs Śląska Rzecz, przegląd Graduation Projects czy Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Aktywna uczestniczka wielu europejskich sieci współpracy, w tym SEE Platform, DME Award, Human Cities i EIDD Design for All. Tej ostatniej organizacji, działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie idei projektowania dla wszystkich, przewodniczyła w latach 2013–2017. Ekspertka PARP w dziedzinie dizajnu w latach 2015–2020. Od 2022 wice-prezeska Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Członkini Rady ASP w Katowicach.