dr Marek Pawlak

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył studia MBA na Georgia State University, biznesu międzynarodowego na Stanford University, systemów dynamicznych na Massachusetts Institute of Technology oraz obronił pracę doktorską w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od początku swojej kariery naukowej i zawodowej uczestniczył w wielu międzynarodowych i międzykulturowych projektach w Europie, Ameryce Środkowej i na Bliskim Wschodzie dla koncernów międzynarodowych oraz sił zbrojnych różnych państw. Obecnie prowadzi zajęcia z przedmiotów: świadomość międzykulturowa oraz przywództwo i operacjonalizacji kultury w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów podejmowania decyzji, analizy środowiska operacji, operacjonalizacji kultury i skuteczności prowadzenia działań militarnych, inwestycyjnych oraz politycznych.

aon.academia.edu/MarekPawlak 

Nr 1/2019 Projektowanie jutra

1 Dylemat przyszłości: autonomia czy zależność?