Teresa Otulak

Artystka i projektantka, na co dzień wykłada na Wydziale Wzornictwa  Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie ma otwarty doktorat.
W swojej pracy skupia się na kondycji człowieka współczesnego. Interesują ją projekty wspierające zdrowie psychofizyczne, skoncentrowane na ludzkich, a nie biznesowych potrzebach. Dąży do projektowania rozwiązań, a nie produktów, co nazywa w swojej praktyce unproduct design.
Przy projektach kuratorskich eksperymentuje z formą, przekształca istniejące modele i dostosowuje je do współczesnych kontekstów.