Ola Birke

Multidyscyplinarna projektantka. Koncentruje się na interwencjach na małą skalę. Interesuje się projektowaniem dla kultury dziecięcej, edukacją STEAM i lifelong learning. Bada innowacyjne podejścia projektowe. Pracuje przy projektach wystaw, immersyjnych doświadczeniach edukacyjnych i projektach rezydencyjnych. Absolwentka programu ART + DESIGN + SCIENCE (2019). Absolwentka School of Form (SWPS) w Poznaniu oraz kierunku Design for Emergent Futures na Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Barcelona, Hiszpania). Studentka Industrial and Collaborative Design na Aalto University (Espoo, Finlandia).