Tiftik, Szlajfka, Ibercyjer. Słów kilka o ubiorze

Projekt publikacji książkowej, przeznaczonej dla osób zainteresowanych strojem górnośląskim.

Celem zrealizowanego projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie oraz rzeczywisty obraz ubioru ludowego właściwego dla Górnego Śląska. Odzież ludowa była bowiem – niezależnie od regionu, nośnikiem informacji, pełniła określone funkcje, odgrywała znaczącą rolę w procesie kształtowania się tożsamości społecznej. Była zatem nie tylko zestawem elementów wytwórczości ludowej, ale także symbolem – wizualną reprezentacją pojęć pozamaterialnych. 

Prezentowana publikacja jest rezultatem przeprowadzonych przez autorkę badań. Zebrany materiał bibliograficzny oraz archiwalny stał się podstawą do opracowania projektu graficznego książki. Trzon pracy stanowi kompilacja tekstów pochodzących z różnorodnych źródeł bibliograficznych. Dodatkowym, lecz niezwykle ważnym źródłem informacji są także fotografie archiwalne  pochodzące ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Okres datowania wykorzystanych fotografii to lata 1905–1987. Chronologię publikacji warunkuje sposób zdobienia tkanin. W trakcie pracy nad projektem podjęta została decyzja o wykorzystaniu jedynie fotografii archiwalnych, co pozwala na przekazanie rzetelnej wiedzy, czyli przedstawienie form ubioru niepodlegających folkloryzacji.

Format publikacji: 210 × 280 mm. Wydrukowano na papierze Munken Print White 115g/m². Okładka wykonana została metodą sitodruku na papierze barwionym w masie. Blok szyty ręcznie srebrną nicią. Publikacja złożona została krojem Karmina oraz Karmina Sans autorstwa Veroniki Burian. 


Projekt zrealizowany w 2015 roku w ramach dyplomu magisterskiego na Wydziale Projektowym katowickiej Akademii Sztuk Pięknych (kierunek: Projektowanie graficzne) 
pod okiem dra hab. Jacka Mrowczyka.

 

2018–2019 — Omówienie oraz publikacja fragmentów pracy dyplomowej 
w artykule dr Anny Machwic pt. Śląsk odkrywany na nowo – prace studentów 
Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, s. 121–152

Silesia rediscovered – works by students of the Design Faculty 
of the Academy of Fine Arts in Katowice, s.115–146

Artykuł opublikowany w Monografii:
PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego (2018), 

PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, wersja anglojęzyczna (2019) 

 

2017 — Kwalifikacja pracy dyplomowej do finału konkursu oraz wystawy 12 Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa ’17.

2016 — Dwa wyróżnienia podczas przeglądu portfolio See&Say organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Marketingowych (SAR) oraz Klub Twórców Reklamy (KTR).

 


korekta: Weronika Stemborowska

czytaj także: