Projektanci dobrej starości. Nabór do projektu: „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

Dobra i aktywna starość jest możliwa. Może oznaczać nowe pasje oraz dojrzałą radość z życia. Taka wizja to nie tylko kwestia szczęścia i nastawienia, ale też, a może przede wszystkim, innowacji społecznych! Pomysłowe i nowatorskie rozwiązania stworzone z myślą o potrzebach osób starszych mają szansę zdobyć grant w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2020 r.

Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65 roku życia. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie lepszych warunków życia dla seniorów. Druga edycja projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” ma na celu wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów służących poprawie jakości życia osób po 60. roku życia i ich opiekunów. Oddolne inicjatywy poszukiwane w ramach projektu mają z założenia wpływać pozytywnie na jakość życia osób starszych w domu, pracy i lokalnej społeczności. Powinny uruchamiać sieci wsparcia oraz oferować pomoc w przygotowaniu do starości i minimalizowaniu poczucia osamotnienia.

Do kogo skierowany jest projekt? Organizatorzy zapraszają osoby (minimum dwie do jednego pomysłu), które samodzielnie lub reprezentując wybraną organizację będą pracowały nad wdrożeniem swojej innowacji. Z racji tego, że jednym z wyzwań projektowych jest uspołecznianie instytucji, mogą zgłaszać się również instytucje publiczne i prywatne.

Jakie pomysły należy zgłaszać? Poszukiwane są konkretne rozwiązania, za pomocą których będzie można zaprojektować lepszą starość w społecznościach i instytucjach lokalnych. Innowacyjne propozycje, które nie były wcześniej realizowane w Polsce, mają prowadzić do powstania nowych produktów i usług lub ulepszać te istniejące. W poprzedniej edycji projektu przetestowano aż 28 rozwiązań na poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania osób w wieku 60+. Innowacyjny wózek na zakupy „Torba Borba”, rowerowe riksze, obiady terapeutyczne (przygotowywane i rozwożone przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej), oferta wydarzeń i zajęć kulturalnych wydawana w formie wskazania lekarskiego „Recepta na życie” – to tylko wybrane przykłady zrealizowanych już innowacji. Wszystkie zostały wdrożone przez swoich pomysłodawców ze wsparciem organizatorów projektu.

W tej edycji zostaną wybrane aż pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Poza dotacjami na opracowanie i testowanie zaproponowanych rozwiązań w wysokości do 50 tys. zł, uczestnicy mogą uzyskać szereg innych form wsparcia. Wśród nich: porady ekspertów, indywidualna praca z tutorem, profesjonalna promocja, udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” to unikalne doświadczenie pracy w inkubatorze zachęcające do odważnych, nowatorskich pomysłów. Co istotne – dotacja nie przepada w przypadku braku powodzenia proponowanego rozwiązania. To zdecydowanie wyróżnia nasz projekt na tle innych programów dotacyjnych.” – mówi Agnieszka Sokolnicka, koordynatorka projektu. „Poza szeregiem korzyści z punktu widzenia rozwoju danego pomysłu, zapewniamy również rozwój osobisty, poszerzanie własnych kompetencji w wybranym obszarze i w zakresie prowadzenia projektów od pomysłu do wdrożenia.” – dodaje.

Nabór dla pomysłodawców prowadzony jest na sieciwsparcia.pl  i trwa do 30 października 2020 roku.

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”  we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 1 maja 2020 – 30 czerwca 2023.

 


materiały prasowe organizatorów

czytaj także: