Krótki kurs prawa autorskiego

Moja praca to odpowiedź na zaobserwowany problem nieznajomości  praw autorskich, które przysługują młodym twórcom. Za cel postawiłam sobie: ułatwienie dostępu do informacji o prawie autorskim, usystematyzowanie wiedzy, pomoc czytelnikowi w poruszaniu się i odszukiwaniu zagadnień w tekście ustawy.

Pracę rozpoczęłam od przeprowadzenia ankiet wśród studentów i wykładowców, chciałam poznać które dziedziny prawa autorskiego wymagają szczególnego omówienia. Po przeprowadzonej analizie zdecydowałam się zaprojektować podręcznik.

Posłużyłam się gotowym tekstem dostępnym na otwartej licencji – Krótkim kursem własności intelektualnej. Skontaktowałam się z jednym z autorów tekstów, wspólnie omówiliśmy i uaktualniliśmy treść. Projekt jaki wykonałam, opiera się głównie na dostosowaniu treści do osób posługujących się językiem wizualnym zarówno w formie opracowania graficznego publikacji, jak i realizacji ilustracji, wykresów i infografik.

Dyplom magisterski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydział Grafiki, Pracownia Form Reklamowych
Promotorzy: dr hab. Władysław Targosz, dr Kuba Sowiński

czytaj także: