dr Patrycja Rudnicka

Doktor nauk humanistycznych, cyberpsycholożka i badaczka UX. Adiunktka w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach . Działa naukowo i dydaktycznie na pograniczu psychologii, technologii i dizajnu. Projektuje i nadzoruje badania user experience dla polskich i światowych marek w agencji projektowo-badawczej Mobee Dick oraz, jako konsultant, doradza i wspiera badawczo instytucje, projektantów i start upy. Uczy prowadzenia badań na studiach podyplomowych UXD/PD Uniwersytetu SWPS, mentoruje w DareIT.

cyberpsychology.pl 

Nr 12/2022 Doświadczanie

1 Czy badania UX mogą zmieniać świat?