fot. Marek Pawłowski

Halszka Ogińska

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1985–2011 związana z Zakładem Ergonomii Collegium Medicum UJ. Od roku 2002 jest konsultantem z zakresu psychologii i ergonomii poznawczej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia chronopsychologii, senności i deficytu snu, nastrojów i doświadczeń hedonicznych.

https://ips.uj.edu.pl/instytut2/pracownicy/halszka-kontrymowicz-oginska 

fot. Marek Pawłowski

Nr 0/2019 Otwarcie pola

4 Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji