dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

Profesor (dr hab.) w Zakładzie Neurokognitywistyki i Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 25 lat była związana z Zakładem Ergonomii w Collegium Medicum UJ, gdzie prowadziła prace badawcze w obszarze chronopsychologii i stresu w pracy oraz zajęcia dla studentów Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji, członkinią Komisji Psychologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

ips.uj.edu.pl/instytut2/pracownicy/halszka-kontrymowicz-oginska 

Nr 0/2019 Otwarcie pola

4 Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji