prof. Chiara Del Gaudio

Jest projektantką, badaczką i wykładowczynią w School of Industrial Design Carleton University (Kanada). Jej praca skupia się na dizajnie zaangażowanym politycznie, układach sił i konfliktach w procesach projektowych oraz partycypacyjnym i kolaboracyjnym podejściu do projektowania; bada również możliwości procesów projektowania dla samostanowienia. Badaczka pracuje w różnych kontekstach społeczno-kulturowych – od Włoch, przez Brazylię i inne kraje Ameryki Południowej, aż po Amerykę Północną. Od 2004 roku jest członkinią Participatory Design Community, gdzie redaguje specjalne wydania magazynu dotyczące projektowania partycypacyjnego, a w 2020 roku zorganizowała Participatory Design Conference. Jej artykuły publikowane są między innymi W „CoDesign”, „The International Journal of Design” oraz „Urban Design International”, jak i w tomach zbiorowych.

Nr 16/2023 Projektowanie systemowe

6 Metadizajn systemów transgresji. Kreowanie tożsamości i queerowość