Mariusz Sobczyński

Edytor. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przeszłości sekretarz redakcji kwartalnika „2+3D”.
Pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W „Formach” redaktor tekstów.