Krzysztof Bogomaz

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (2012). Zarządza projektami, strategiami opartymi na dizajnie i innowacjami. Konsultant i project manager w firmie Ergo Design. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną, głównie na macierzystej uczelni, gdzie w 2018 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie design management, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, procesu i narzędzi, które usprawniają wykorzystanie dizajnu w biznesie.