Katarzyna Matlak

Projektantka i badaczka w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick, absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Na stypendium Fulbrighta uzyskała tytuł magistra w Rhode Island School of Design w Providence, RI. Zajmuje się projektowaniem inkluzywnym. Pracowała nad licznymi projektami związanymi z niepełnosprawnością, w tym jako research fellow na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, MA, w Biodesign Lab zajmując się projektowaniem i testowaniem nowoczesnych technologii asystujących.