Anna Kaleta

Absolwentka Projektowania Graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie obroniła dyplom dotyczący roli komunikacji wizualnej w architekturze. Ukończyła również Architekturę Wnętrz na Politechnice Śląskiej. Obecnie zajmuje się projektowaniem wystaw, publikacji oraz identyfikacji wizualnych. W ramach studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie bada relacje między komunikacją wizualną a architekturą. Stypendystka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.