Wrażenia z pierwszej edycji Forum Dostępności

13 i 14 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się pierwsza edycja Forum Dostępności zorganizowanego z inicjatywy fundacji Integracja przy współpracy z firmą Nowy Adres. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, poruszające zagadnienie dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zarazem łączące doświadczenia i praktykę nie tylko w obszarze dizajnu i architektury, ale także urbanistyki, transportu publicznego czy zarządzania i planowania ochrony zdrowia.

W Forum wzięło udział ponad czterysta osób, w tym około dziewięćdziesiąt w roli prelegentek i prelegentów. Dwudniowy program podzielono na dwa obszary: dizajn i architektura, a wśród zaproszonych gości, ciekawych z perspektywy projektowej, znalazły się takie nazwiska jak: Katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo (Kabo&Pydo), Przemo Łukasik (Meduza Group), Kuba Jezierski (Pionty), Michał Latko (Latko), Dorota Sibińska (XY Studio), Joanna Leciejewska (Joa-projekt), Lech Kolasiński (Uniwersytet KEN w Krakowie), Agnieszka Nawrocka (TUKEJ), Jan Buczek (ASP w Warszawie), Jan Cieśla (Buro Happold), Marcin Citko (Jens Architekci), Tomasz Konior (Konior Studio), Czesława Frejlich (ASP w Krakowie), Bogumiła Jung (UA w Poznaniu), Agnieszka Fujak (PESA Bydgoszcz), Marek Wysocki (Politechnika Gdańska) i wielu innych specjalistów z dziedzin pokrewnych.

Każdemu z obszarów przydzielono oddzielne sale, w których równolegle odbywały się panele dyskusyjne i spotkania „oko w oko z…”. Dyskutowano między innymi o: trendach w projektowaniu dostępności, rozwijających się sposobach ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, użyteczności różnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, estetyce uniwersalnych rozwiązań projektowych, dobrych praktykach w projektowaniu informacji wizualnej, potrzebach osób w wieku senioralnym, dostępności rozwiązań komercyjnych w bankowości, ergonomii pracy, roli badań w projektowaniu uniwersalnym i wielu innych kwestiach. Program został zorientowany na szeroko pojmowaną dostępność, nie zabrakło w nim odniesień do projektowania uniwersalnego, włączającego czy partycypacyjnego, a to wszystko pod okiem świetnych moderatorów: Katarzyny Rzehak (Integracja LAB), Kamila Kowalskiego (Integracja LAB), Piotra Czarnoty (Manufaktura Dostępności), Wioletty Fabryckiej (A propos), Zuzanny Mielczarek (PFR Nieruchomości), Pawła Zagaja (Związek Banków Polskich), Magdaleny Olszewskiej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Roberta Więckowskiego (Fundacja Kultury Bez Barier), Jana Cieśli (Buro Happold), Elżbiety Rotbaum (ESGRE), Sylwii Błach (pisarki i dziennikarki technologicznej), Marcina Gawrońskiego (SWECO Polska).

Organizatorzy zdecydowali się nadać wydarzeniu formę forum, w którym głos ekspertek i ekspertów miał przekształcać się w rozmowę z publicznością. Nie do końca udało się zrealizować to założenie, a głównym powodem był brak czasu na pytania z sali. Nie jest to jednak zarzut z mojej strony. Dobór gości do paneli oraz ich wiedza i doświadczenie były tak cenne, że nie chciało się kończyć tych spotkań. Myślę, że dobrym uzupełnieniem dyskusji, były by prezentacje studiów przypadków (case study) niektórych z omawianych projektów. Spotkania „oko w oko z…” były częściowo takim uzupełnieniem, pomimo, że skupiały się na ogólnie omawianych realizacjach.

Pierwsza edycja Forum Dostępności pokazała, jak bardzo takie spotkania są potrzebne, a także, że mamy wiele do powiedzenia i chcemy dzielić się doświadczeniami. Rozmowy zainicjowane w panelach przenosiły się do kuluarów, zaowocowały nowymi kontaktami, a w przyszłości, mam nadzieję, zaowocują nowymi dobrymi, dostępnymi projektami i realizacjami. Organizatorom życzę powtórzenia tegorocznego sukcesu w kolejnej edycji Forum Dostępności.

 


pismo „Formy” jest patronem medialnym wydarzenia

czytaj także: