Ruszył nabór do Projektu Roku 21/22

Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje dizajnu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Konkurs powołany do życia w 2010 corocznie (z wyjątkiem 2015–2016) analizuje najbardziej przełomowe realizacje twórców grafiki użytkowej w Polsce oraz promuje wartości bliskie Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala, na której poznamy laureatów Projektu Roku.

Projekt Roku  nie chce podejmować się jedynie estetycznej oceny projektów. Zależy nam aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dyskutowane na obradach jury dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając ze sobą dzieła mieszczące się w różnych kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane w taki sposób aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących z perspektywy STGU.

Zgłoszenia przyjmowane są w 6-ciu kategoriach:

  • Idea,
  • Forma,
  • Impakt społeczny,
  • Projektowanie przyjazne środowisku,
  • Projekty dla instytucji publicznych,
  • Świeża Krew,

oraz Projekt Roku, Studio/Projektant Roku, Nagroda specjalna, Nagroda honorowa.

Termin zgłoszeń: 5.11

Formularz zgłoszeniowy: https://projektroku.pl/info 

 


informacja prasowa organizatorów

czytaj także: