Nabór do kolejnej edycji przeglądu prac dyplomowych Graduation Projects 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w 22. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2023 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego  .

Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie graduationprojects.eu , w zakładce „Weź udział”.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa: Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2024 roku w Zamku Cieszyn.

 


pismo „Formy” jest partnerem przeglądu

czytaj także: