Konferencja Stowarzyszenia Projektowego SPFP o „zielonym SPFP projektowaniu”

Zapraszamy na otwartą dla wszystkich konferencję w piątek 8 grudnia 2023 r. w przestrzeni wystawy Dobry Wzór w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

czytaj także: