Jak pokazać muzyczny puls Krakowa? Konkurs na identyfikację wizualną KCM

20 grudnia rozpoczyna się pierwszy z dwóch etapów konkursu na przygotowanie identyfikacji wizualnej powstającego przy Błoniach Krakowskiego Centrum Muzyki. Spośród przesłanych propozycji jury wybierze pięcioro finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu. Zwycięską propozycję poznamy pod koniec marca 2024 r.

Konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej KCM jest organizowany przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa i Gminę Miejską Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej . Partnerem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty. W pierwszym etapie uczestnicy mają za zadanie przygotować i przesłać portfolio. Mają na to czas do 25 stycznia 2024 roku. Specjalnie powołane jury, w którym znaleźli się eksperci z zakresu grafiki oraz przedstawiciele miasta, dokona wyboru pięciorga finalistów. Zostaną oni zaproszeni do odpłatnego przygotowania projektów konkursowych.

Zwycięski projekt zostanie wyłoniony pod koniec marca przyszłego roku. Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania projektu i wdrożenia identyfikacji wizualnej dla Krakowskiego Centrum Muzyki − wartość zamówienia wyniesie 49 tys. zł brutto.

Zgodnie z aktualnymi planami Krakowskie Centrum Muzyki przy Błoniach ma być dostępne dla publiczności w sezonie artystycznym 2025/2026. Zanim jednak KCM i w jego ramach miejskie orkiestry – Capella Cracoviensis i Sinfonietta Cracovia oraz podmioty sektora muzycznego rozpoczną funkcjonowanie i realizację projektów muzycznych, wszystkie działania informacyjno-promocyjne będą realizowane z wykorzystaniem identyfikacji wizualnej przygotowanej w ramach konkursu. Pozwoli to budować świadomość i markę Krakowskiego Centrum Muzyki zarówno lokalnie, jak też na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej kcmkrakow.pl 

Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki zakłada powstanie innowacyjnego kompleksu, w którym zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Obiekt zapewni optymalne warunki pracy i aktywności artystycznej dla dwóch miejskich orkiestr – Capelli Cracoviensis i Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii.

KCM ma być symbolicznym i rzeczywistym domem dla muzyki, sercem muzycznego Krakowa, miejscem rezonowania działalności artystycznej i programowej najważniejszych krakowskich zespołów muzycznych, ale także centrum edukacji muzycznej, profesjonalnej, artystycznej. Centrum ma stać się miejscem współpracy krakowskiej sceny muzycznej z międzynarodowym środowiskiem oraz uznanymi sławami i wpisywać się w sieć renomowanych europejskich sal koncertowych (np. zrzeszonych w organizacji European Concert Halls Organization ECHO). Miejsce to ma budować prestiż i markę Krakowa, który szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2000 i polskiej stolicy kultury.

Krakowskie Centrum Muzyki ma też być ikoną architektury, wkomponowaną harmonijnie w kontekst otoczenia: modernistyczny szlak willi międzywojnia (projekty m.in. A. Szyszko-Bohusza, W. Nowakowskiego), architektury fortecznej (bliskość dawnego szańca FS 4 Twierdzy Kraków) czy pozostałości schronu przeciwlotniczego. Dolina Rudawy, Błonia Krakowskie czy rodzinne ogródki działkowe to dodatkowe atuty lokalizacji. Budowa Centrum Muzyki na tej pierzei Błoń ma domykać pierścień ważnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym: Hotel i Stadion Cracovia, Hala Cracovia, Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Muzeum Narodowe (w przyszłości Muzeum Wyspiańskiego), Oleandry, ale też przestrzeni zielonych: Błonia, Las Wolski, Dolina Rudawy, park Jordana. Krakowskie Centrum Muzyki będzie ośrodkiem skupiającym życie muzyczne Krakowa.

 


materiały prasowe organizatorów

czytaj także: