Zoepolis. Dizajn dla chwastów i szkodników

Wystawa Zoepolis. Dizajn dla chwastów i szkodników stawia w centrum zainteresowania, afirmuje i obdarza troską gatunki żyjące bardzo blisko człowieka, lecz pogardzane i niejednokrotnie wykluczane. Biorąc za punkt wyjścia przestrzeń Nośnej  oraz jej bezpośrednie otoczenie, uczestniczki wystawy eksplorują peryferie i pogranicza, współpracują z zamieszkującymi je nie-ludzkimi bohaterami i proponują interwencje projektowe, które mają za zadanie odbudowanie zerwanych więzi z naszymi najbliższymi sąsiadami. Centralnym punktem zainteresowania Alicji Patanowskiej, a także Katarzyny Roj i Czarnego Latawca staje się woda oraz gleba — źródła życia, złożone ekosystemy, a jednocześnie habitaty, których niezwykła witalność budzi ludzki strach i obawę. Anna Siekierska i Małgorzata Gurowska kierują uwagę na istoty, które widać, a od których odwracamy wzrok: pospolite, lecz obdarzone niezwykłymi mocami rośliny zamieszkujące dzikie trawniki i szpary w pękniętym betonie, a także pogardzanych współmieszkańców ludzkich siedlisk: gołębie, muszki owocówki, pająki…

Zoepolis. Dizajn dla chwastów i szkodników jest kolejną odsłoną projektu zapoczątkowanego w 2017 roku wystawą Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt, która odbyła się w galerii Dizajn BWA Wrocław  w ramach projektu pod tytułem Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” przez Wydział Filozofii i Socjologii UW. Zoepolis poświęcone jest projektowaniu poza paradygmatem antropocentrycznym i poszukiwaniom takich rozwiązań projektowych, które mogą stać się platformą dla tworzenia radykalnej ludzko-nie-ludzkiej wspólnoty. Zakwestionowanie centralnej pozycji człowieka w ramach dizajnu jest ćwiczeniem z empatii, którego beneficjentem może być także nasz gatunek. Projekt proponuje eksperyment w zakresie zmiany perspektywy i pomyślenia o projektowaniu, które nie wykluczając człowieka, podchodziłoby podmiotowo do nie-ludzi.

Zoepolis. Dizajn dla chwastów i szkodników
23.11–15.12.2019
Galeria Nośna
Kraków, ul. Zabłocie 9a/9b

wernisaż: sobota, 23.11.2019, godz. 19.00

Artystki biorące udział w wystawie: Czarny Latawiec, Małgorzata Gurowska, Alicja Patanowska, Katarzyna Roj, Anna Siekierska

Kuratorka: Agata Szydłowska
Współpraca kuratorska: Małgorzata Gurowska, Monika Rosińska
Współpraca merytoryczna: Anna Czeremcha
Współpraca instytucjonalna: BWA Wrocław

Wystawa odbywa się w ramach projektu Sztuka do rzeczy – design w Krakowie . Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Więcej informacji: www.nosna.pl 

 


materiały prasowe organizatorów
ilustracja: Małgorzata Gurowska

czytaj także: