Wstępniak

Poszukujemy tematów, słuchamy głosów i opinii, przyglądamy się najnowszym zjawiskom, zadajemy pytania.

O co chodzi w „Krótkich Formach”? Przede wszystkim o dostrzeżenie, że wszystko, co nas otacza, zostało przez kogoś zaprojektowane, niezależnie od tego, czy to produkt, proces, doświadczenie. Będziemy szukać tych połączeń i na ich podstawie eksplorować, poszerzać i redefiniować pojęcie wzornictwa. Nie tylko na potrzeby samej branży − to temat, który dotyka nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy dizajnerami.

Odczuwamy brak przestrzeni do merytorycznej dyskusji i krytyki. Otwartego dialogu na tematy, które − choć istotne − nie są poruszane lub są poruszane za rzadko.

Skupiamy się na aktualnościach, wydarzeniach, recenzjach publikacji, wystaw oraz interesujących projektów. Przedstawiamy wywiady, krytyki, diagnozujemy trendy. Wszystko to oparte jest na kontekście lokalnym i globalnym, ale przede wszystkim społecznym, bo w projektowaniu najważniejszy jest człowiek.

Mimo trendu idącego w kierunku hiperspecjalizacji, czujemy wyraźną potrzebę integrowania całego środowiska projektowego. Wierzymy, że to działanie ma szansę sprawić, by wzornictwo, jako dziedzina, rozwijało się, było traktowane poważnie oraz ze zrozumieniem przez wszystkich, nie tylko w kategorii estetyki czy funkcjonalności.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają te wartości i pragną razem z nami wypełnić tę lukę. Tych, którzy mają coś do powiedzenia lub chcą postawić istotne pytania.
Z zapałem i nadzieją rozpoczynamy działalność magazynu „Formy”. Rozpoczynamy dyskusję.

Jeremiasz Rzenno
redaktor naczelny Krótkich Form

czytaj także: