WspółDzielnia

WspółDzielnia to zwycięski projekt AHATHONu 2018, czyli hackathonu w ramach programu Aktywne Zdrowe Życie (Active Healthy Aging) realizowanego przez Klaster LifeScience Kraków we współpracy z Centrami Aktywności Seniora i Miastem Kraków.

Jest to usługa, której celem jest dzielenie się umiejętnościami i wiedzą pomiędzy seniorami i młodymi ludźmi. Ideą projektu jest przekonanie, że każdy może podzielić się z drugą osobą czymś wartościowym bez względu na barierę wiekową. Takie wymiany mogą dotyczyć różnych dziedzin, zaczynając od gotowania czy obsługi smartfona, aż po bardziej specjalistyczne obszary.

Pomysł może brzmieć idealistycznie, jednak wykorzystując elementy metodyki design thinking udało nam się wymyślić rozwiązanie, które w łatwy sposób pomoże nawiązywać kontakty między generacjami.

Czym więc dokładnie jest WspółDzielnia?

Właściwie projekt można nazwać inicjatywą społeczną wspomaganą przez technologię. Zakłada umożliwienie komunikacji między młodymi i starszymi użytkownikami poprzez stronę internetową i aplikację mobilną oraz cyklicznie organizowane spotkania, podczas których uczestnicy mogą się spotkać i nawiązać pierwsze kontakty, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności WspółDzielni.

Jak doszło do powstania projektu?

AHATHON jest bardzo specyficznym środowiskiem tworzenia projektu. Uczestnicy spotykają się, aby w krótkim czasie (zaledwie dwóch dni) intensywnej współpracy zaprojektować innowacyjne rozwiązania.

Dlatego też, na samym początku stanęłyśmy w obliczu kilku wyzwań:

Wyzwanie nr 1 – Zdefiniowanie potrzeb oraz problemów.

Wyzwanie nr 2 – Znalezienie wspólnej płaszczyzny komunikacji w zespole, którego członkowie należą do różnych generacji.

I wreszcie – wyzwanie nr 3 – znalezienie i wstępne opracowanie koncepcji rozwiązań zadowalających wszystkich członków zespołu w nie więcej niż 48 godzin.

Dzięki uporządkowanemu procesowi projektowemu oraz skoncentrowaniu się na użytkownikach naszej usługi, udało nam się sprawnie przejść przez wszystkie fazy procesu projektowego – od analizy po projekt procesu wdrożenia rozwiązania. Z kolei, dobranie prostych i intuicyjnych metod komunikacji jak obrazowe przedstawianie pomysłów i zależności, pozwoliło nam na efektywną współpracę w zespole.

Jak przebiegał nasz proces projektowy?

1. Zdefiniowanie obszaru
Zaczęłyśmy od określenia dziedzin, w których możemy usprawnić życie seniorów. Po burzy mózgów, w której wymieniałyśmy różne aspekty życia seniorów,  zdecydowałyśmy się zająć kwestią komunikacji międzypokoleniowej. Postanowiłyśmy zaprojektować usługę, która pomoże rozwiązać problem wykluczenia technologicznego osób starszych. Jako pretekst i narzędzie do realizacji tego celu wykorzystałyśmy szansę, jaką dają różne umiejętności i doświadczenia, którymi osoby z różnych generacji wzajemnie mogłyby się wymieniać.

2. Zdefiniowanie potrzeb
Kolejnym etapem naszej pracy było określenie potrzeb użytkowników naszej usługi, czyli zarówno seniorów, jak i osób młodszych. Aby lepiej zrozumieć obie te grupy wiekowe, stworzyłyśmy persony – Panią Janinę oraz Tomka –  które pomogły nam określić, jakie są oczekiwania przedstawicieli obydwu pokoleń, jakiego rodzaju umiejętnościami mogą się wymienić oraz jakie problemy komunikacyjne mogą się między nimi pojawić.

3. Feedback
Aby zbadać poziom zainteresowania projektowaną przez nas usługą skonstruowałyśmy krótką ankietę. My (Martyna i Agnieszka), w celu uzyskania feedbacku od naszych rówieśników użyłyśmy Formularzy Google. Natomiast Pani Joanna dzielnie rozdawała swoim kolegom i koleżankom z Centrum Aktywności Seniora ręcznie napisane przez siebie ankiety.

4. Re-analiza
Po analizie wyników ankiety zajęłyśmy się opracowaniem planu implementacji usługi. Zaproponowałyśmy kanały, którymi można by było ją promować wśród obydwu grup wiekowych. Zaprojektowałyśmy również spotkania, które miałyby na celu popularyzację WspółDzielni i ciągłe jej ulepszanie poprzez bezpośredni kontakt z jej użytkownikami. Zdefiniowałyśmy platformy, na których działałaby usługa tzn. strona internetowa, aplikacja mobilna oraz analogowa tablica informacyjna w mieście, a także wyznaczyłyśmy ich zadania. Zaproponowałyśmy też przykładowy scenariusz wymieniania się umiejętnościami za pomocą WspółDzielni oraz zaprojektowałyśmy przykładowe inkluzywne interfejsy aplikacji.

5. Wdrożenie
Ostatnim krokiem było ułożenie harmonogramu wdrożenia oraz ustalenia wstępnego budżetu. Naszą pracę zakończyło przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej przed innymi użytkownikami oraz jury konkursu.

Podsumowanie

WspółDzielnia bazuje na innowacyjnej formie komunikacji międzypokoleniowej – połączeniu wirtualnego i rzeczywistego kontaktu. Ułatwia to wyszukiwanie interesujących osób i nawiązywanie znajomości, jednocześnie dając możliwość na ich kontynuację i pogłębianie poprzez prawdziwe spotkania. Zaprojektowana przez nas usługa przeciwdziała również wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób starszych. Ważny jest też jej aspekt edukacyjny – umożliwienie obydwu pokoleniom zdobycie nowych umiejętności, a także nauka wzajemnego zrozumienia oraz empatii.


autorki projektu: Martyna Sykta, Agnieszka Zagraba,
Joanna Komoniewska


korekta Anna Warzecha

czytaj także: