System SymbioCare – stanowisko do pielęgnacji noworodków w warunkach szpitalnych

Modułowy system uwzględniający psychologiczne aspekty rozwoju dziecka i podkreślający rolę pielęgnacji, jako czynności pobudzającej wszystkie zmysły malucha.

Projekt został wykonany w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie . Wybór tematu nie był przypadkowy, bardzo zależało mi na tym, aby projekt dyplomowy miał potencjał wdrożeniowy, ale również znacząco wpływał na jakość i komfort życia użytkownika. Codzienna praca projektanta często wiąże się z generowaniem tylko ładniejszych rozwiązań, wpisujących się w rynek. Ja oczekiwałam od projektu czegoś więcej. Chciałam, aby podjęta współpraca była połączeniem potrzeb użytkownika, projektanta i przedsiębiorstwa. Z inicjatywy Pani Profesor Czesławy Frejlich został nawiązany kontakt z żywiecką firmą Formed , producentem sprzętu medycznego. Podczas pierwszego spotkania określiliśmy obszary projektowe. Został określony cel, jakim stało się uzupełnienie oferty firmy o produkt przeznaczony na oddziały dziecięce lub noworodkowe. Następnym krokiem było przeanalizowanie potrzeb użytkowników w szpitalach, poszerzone w późniejszym czasie również o szkoły rodzenia.

Przeprowadzenie wywiadów w środowiskach medycznych, szpitalnych wymaga szczególnego podejścia, empatii i znalezienia odpowiedniego sposobu komunikacji. Położne w szpitalach zwracały dużą uwagę na braki kadrowe i zbyt wiele zajęć przydzielonych na jedną osobę. Standardy WHO i UNICEF wiążą się bardzo mocno ze stylem pracy całego personelu oddziału, stawiając komfort macierzyństwa, jak i karmienia piersią na priorytetowej pozycji. Dlatego pomoc położnym w usprawnieniu ich codziennych czynności wydała mi się niezmiernie istotna. To przekłada się bowiem na jakość i profesjonalność usług. Procentuje dodatkowym czasem i indywidualnym podejście do pacjentek, dla których te chwile w życiu są szczególne.

Rozmowy z położnymi i matkami oraz obserwacje pracy personelu medycznego pozwoliły jasno określić założenia do projektu stanowiska do pielęgnacji tj.:

  • poprawa ergonomii (opiekunowie bardzo często przyjmują nieprawidłową postawę ciała podczas mycia noworodków, co spowodowane jest zbyt nisko osadzoną wanienką),
  • zwiększenie bezpieczeństwa dziecka przez wydzielenie przestrzeni odkładkowej,
  • optymalizacja czynności pielęgnacyjnych poprzez wprowadzenie modułowych, mobilnych segmentów do przechowywania.

Na podstawie wniosków i obserwacji stwierdzono, że istniejące na rynku rozwiązania nie odpowiadają potrzebom matek i położnych.

Etap szkiców koncepcyjnych opierał się na poprawie postawy ciała pielęgniarki przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zachlapaniem poprzez:

  • zastosowanie idei kołnierza otaczającego cały zlew, podnoszącego krawędź, na której wspierają się łokcie pielęgniarki,
  • nieznaczne podniesienie dna zlewu i wyprofilowanie wanienki.

Przy użyciu modelu funkcjonalnego zostały przeprowadzone testy i konsultacje z położną, które umożliwiły:

  • omówienie użyteczności i funkcjonalności elementów stanowiska,
  • sprawdzenie modułów pod kątem ergonomicznym.

Jednocześnie rozpoczęły się analizy nowego produktu w rzeczywistym otoczeniu rynkowym – stwierdzono, że rozwiązanie posiada potencjał handlowy, ze względu na innowacyjne rozwiązania.

W kolejnym etapie, na spotkaniu z potencjalnym wykonawcą prototypu, nastąpiło wskazanie koniecznych zmian w kształtowaniu powierzchni, wynikających z ograniczeń technologicznych. Wykonany następnie prototyp został poddany ocenie położnych, po której uwzględniono kilka drobnych uwag.

Na podstawie materiałów promocyjnych zapoczątkowane zostały rozmowy z szerokim gronem handlowców, a wyprodukowane pierwsze sztuki produktu trafiły do szpitali.

Ten etap wciąż przynosi prawdziwą weryfikację projektu. Sprawdzany długofalowo przez użytkowników w środowisku szpitalnym i poddawany opinii komisji położnych wciąż ewoluuje, aby stać się produktem spełniającym potrzeby użytkownika, projektanta i przedsiębiorstwa.

Zobacz prezentację systemu SymbioCare  na stronie producenta.

 

dyplom magisterski 2018/19
Promotor: prof. Czesława Frejlich

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych
Katedra Projektowania Ergonomicznego 
Pracownia Projektowania Ergonomicznego

czytaj także: