Startuje Międzynarodowy Studencki Konkurs Projektowy AGRAFA. Zapraszamy do udziału

Międzynarodowy Konkurs Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA  od ponad 30 lat był wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny projektowania graficznego. Do tej pory oceniano prace studenckie według następujących kategorii: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, krój pisma, strony www / aplikacje / publikacje cyfrowe. Najbliższa edycja przyniosła zmiany i otwarcie się na dużo szersze formy projektowe. Do udziału zapraszamy projektantów 2D i 3D, a temat jest szeroki i pozostawia ogromne pole dla interpretacji.

Nowa formuła konkursu

Nowa odsłona konkursu zakłada ważną zmianę związaną z otwarciem się na szeroko rozumiane projektowanie (a nie jak dotychczas zawężeniem kategorii konkursowych tylko do dziedzin projektowania graficznego), uwzględniające takie obszary jak: projektowanie produktu, projektowanie interakcji czy projektowanie usług. Studencki przegląd grafiki projektowej zyskał także nową nazwę: Międzynarodowy Studencki Konkurs Projektowy.

Zmiany mają również odzwierciedlenie w nowej formule, w której znikają podziały na kategorie typowe dla wybranych dziedzin, a pojawia się nacisk na 3 nurty problemowe, ważne w kontekście dynamicznie zmieniającej się roli projektanta: projektowanie społeczne, projektowanie dla wdrożenia i projektowanie wychodzące poza schematy (Social Design, Commercial Design, Beyond).

Projekty, które przejdą etap preselekcji wezmą udział w wystawie pokonkursowej organizowanej w Rondzie Sztuki  i spośród nich wybrani zostaną laureaci 3 nagród.

Prace można zgłaszać do 7 stycznia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: formularz.agrafa.asp.katowice.pl . Odpowiedzi na pytania i regulamin znajduje się na stronie internetowej: agrafa.asp.katowice.pl 

 


materiały prasowe organizatorów

czytaj także: