Sprostowanie

W 2019 roku zamieściłam na łamach formy.xyz (Nr 2/2019) artykuł o projektancie Brunonie Weilu. Wówczas niewiele wiedziano o jego ojcu, który był właścicielem firmy wytwarzającej meble gięte w Buczkowicach. Błędnie założyłam, że był on stolarzem i drobnym rzemieślnikiem.

W Nr 3 (63) wydawanego w Bielsku-Białej  kwartalnika „Relacje Interpretacje” z września 2021 roku pan Piotr Kenig, kierownik Starej Fabryki (oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej) opublikował wyniki wnikliwych poszukiwań archiwalnych, które pozwoliły mu odtworzyć dokładne dzieje meblarstwa giętego w Buczkowicach. Jak wynika z jego ustaleń, dr Rudolf Weill był żydowskim przedsiębiorcą, który przejął buczkowicką fabrykę w latach 1891–1892. Pragnę polecić artykuł autorstwa pana Keniga nie tylko z powodu chęci skorygowania popełnionego przeze mnie błędu, lecz także z uwagi na zawarte w nim odkrywcze ustalenia dotyczące meblarstwa giętego na terenach obejmującej dzisiejsze ziemie polskie Monarchii Austro-Węgierskiej.

czytaj także: