Rondo Sztuki otwiera swoje drzwi

Rondo Sztuki otwiera swoje drzwi po przymusowej przerwie spowodowanej stanem epidemii. Od czwartku 28 maja oglądać będziemy wystawę Design 32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe publicznych uczelni artystycznych w Polsce. Projekt organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach będzie dostępny dla zwiedzających z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa. Nie będzie tradycyjnego wernisażu, ale będzie na co popatrzeć!

Zaplanowany na 13 marca wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nie odbyły się ze znanych wszystkim względów. Od czwartku 28 maja będziemy mogli zajrzeć do galerii Rondo Sztuki i obejrzeć 32 projekty dyplomowe wytypowane przez 8 publicznych uczelni artystycznych. W Galerii + na piętrze obejrzymy również najlepsze prace z ostatnich 10 lat.

Co zobaczymy? Przypomnijmy

Hasło-klucz tegorocznej, jubileuszowej – bo 10. edycji i wystawy to relacje. Słowo to jest potraktowane dosłownie – jako zależności pomiędzy ludźmi, a środowiskiem zewnętrznym, a także występuje w kontekście wyjaśniania, tłumaczenia, sprawozdania tematów i pojęć. 
Wystawa została podzielona na pięć sekcji, które tworzą odmienne obszary tematyczne.

W pierwszej kategorii znajdują się prace poświęcone relacjom międzyludzkim – projekty, które definiują istotę więzi w rodzinie, z sąsiadami. Ponadto, projekty te odnoszą się do barier komunikacyjnych oraz do uwikłania człowieka w inne problemy życia w XXI wieku. Druga kategoria to projekty, które poruszają temat zdrowia, ciała i higieny pracy. Ergonomia oraz dbanie o siebie to według autorów prac, które znalazły się w tej kategorii, priorytety. Trzecia sekcja obejmuje prace, poruszające temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwierzętami i ich roli w dzisiejszym świecie, także w różnych kręgach kulturowych. Projektanci zachęcają do większej uważności. Czwarta kategoria to projekty, odnoszące się do tożsamości i relacji przeszłości z teraźniejszością. To prace, które czerpią z tradycji, ale także definiują na nowo tożsamość miejsc i produktów. Ostatnia kategoria to przestrzeń, w której świat wirtualny spotyka się z rzeczywistością. Projekty wykorzystują technologię, pokazując w jaki sposób może być ona jeszcze efektywniej stosowna.

Nie tylko wystawa!

Design 32 pokazuje szeroką perspektywę młodego projektowania w kraju – zaznacza obszary zainteresowań, pokazuje tematykę dyplomową, która często jest odbiciem aktualnych tendencji w projektowaniu. To również okazja do spotkań, które w obecnym momencie zmuszeni jesteśmy mocno ograniczać, ale i na to katowicka Akademia Sztuk Pięknych i Rondo Sztuki mają odpowiedź. Zaplanowano bowiem nie tylko oprowadzanie online po wystawie, ale równolegle do wystawy, jako odpowiedź na potrzebę kontaktu i dyskusji, odbędą się cykle spotkań online Stan czuwania oraz Typorozmowy.

Stan czuwania cykl wykładów gościnnych przygotowanych przez znakomitych prelegentów: naukowców, polityków, duchownych oraz osoby ze świata kultury i sztuki. Wszystkie wykłady tego cyklu będą publikowane na kanale youtube ASP w Katowicach  oraz w mediach społecznościowych Uczelni.

Typorozmowy to cykl rozmów o typografii oparty na książce Typohistorie. Otworzą dialog na temat projektowania pisma, jego wpływu na rzeczywistość, dizajn, sztukę i codzienność. Rozmówcami będą początkowo interlokutorzy z książki, by z czasem zasięg dyskusji powiększyć o kolejne perspektywy badawcze i komentarze praktyków oraz teoretyków typografii.

Szczegóły na temat spotkań online znajdują się na stronach w mediach społecznościowych Ronda Sztuki , ASP w Katowicach oraz projektu Design 32.

Zaproszenie do galerii i do rozmowy

Zarówno Design 32, jak i towarzyszące wystawie spotkania online mają pokazać i przypomnieć, że również w tych niepewnych czasach nasze działania, realizowanie celów, rozmowa i wymiana poglądów mają wartość i jeśli chcemy, znajdziemy na nie miejsce!

Zapraszamy do Ronda Sztuki, a wieczorami do przestrzeni wirtualnej. W maskach i zachowując odpowiednie odległości też można cieszyć się wizytą w galerii, a z uczestniczenia w internetowych spotkaniach chyba już nikogo nie trzeba szkolić. Do zobaczenia!

 

* Kwestie bezpieczeństwa – oficjalny komunikat ASP w Katowicach:

Ze względów bezpieczeństwa i zalecanych środków ostrożności, wynikających z wciąż panującego zagrożenia emisji wirusa SARS-CoV-2 , nie będziemy organizować wernisażu. Wystawa potrwa wstępnie do 15 września i wówczas – jeśli oczywiście pozwoli na to sytuacja epidemiczna w Polsce – chcielibyśmy zorganizować Jury konkursu i finisaż wystawy, połączony z wręczeniem nagród laureatom. W tej sprawie 
– w kwestii szczegółowych terminów, będziemy informować na bieżąco.

Zwiedzanie w Galerii Rondo Sztuki będzie odbywało się z zastosowaniem zasad sanitarnych – w głównej przestrzeni wystawienniczej budynku będzie mogło znajdować się jednocześnie maksymalnie 30 osób. Ponadto odwiedzający będą poproszeni o zdezynfekowanie rąk przed wejściem do galerii, mają również obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu 2 m.

 


materiały prasowe organizatorów

czytaj także: