Ręka w torboschronie

Rekomenduję książkę, którą kupić niełatwo. Wydana w niewielkim nakładzie, staraniem samego autora. Również on zaprojektował stronę graficzną i złożył publikację. Bartosz Mucha – dizajner-artysta eksperymentuje z projektowaniem konceptualnym. W latach 2016–2018 wykonał 100 projektów, nadając im również kształt fizyczny. Wykonanie jednego zajmowało mu średnio ponad siedem dniówek (licząc ten czas bez odpoczynku). Książka jest zapisem tej pracy. Mamy więc między innymi lampy, siedziska, zabawki, zegary, lustra czy durnostojki wykonane (wszystkie bardzo starannie) z rozmaitych materiałów i w różnych technologiach, takich jak stolarstwo, ślusarstwo, kaletnictwo czy druk 3D. Każdy obiekt jest sfotografowany i opatrzony autorskim komentarzem. Niektóre, wykonane w niewielkich seriach, znajdywały nabywcę, tak jak Genderowe statuetki, wręczane laureatom Łódź Design Festival – ale to wyjątki.

Większość to swoiste manifesty, zaskakujące, często ujęte ironicznie. Sprawiają wrażenie funkcjonalnych, potrzebnych, rozwiązujących ważne problemy społeczne, tak jak tytułowy torboschron. Trzy torby podróżne, do których można wejść, mają być odpowiedzią na potrzebę ukrycia się w miejscu publicznym, na przykład w poczekalni dworca. W opisie czytamy: „Bo człowiek-torba to symbol mocno uprzedmiotowionego, migrującego obywatela niespokojnego świata. Smutna metafora, ale być może realnie przewrotna metoda na ukrycie się osób przemieszczających się z konieczności, a nie z wyboru, czy też sposób na ukrycie ICH przed oczami zwykłych podróżnych, bo są nieestetyczni, nie pasują do codziennego rytmu zachodniego miasta” (s. 70). Książka ta jest dokumentacją obsesji autora w wymyślaniu i wykonywaniu kolejnych przedmiotów. Ten przymus tworzenia charakteryzuje rodzaj ludzki: „Możemy obserwować ten dziwny użytkowy spektakl od tysiącleci, przeobrażający się i wchodzący w kolejne akty, z których każdy kolejny nie przypomina poprzedniego. Jako efekt tej twórczej potrzeby obserwujemy zjawisko nadprodukcji, nadmiaru przedmiotów” (s. 7). Właśnie o tym jest ta książka.

Bartosz Mucha

Ręka w torboschronie. O obsesyjnej potrzebie tworzenia, czyli 100% normy
2019

 sklep Bęc Zmiana 

Zob. też: poor.pl  oraz poor.pl/projects/torboschron 

czytaj także: