Przyszłości jest wiele

Nie ma jednego scenariusza przyszłości, tych przyszłości jest wiele, a każda z nich jest inna. Jak więc radzić sobie w czasach ciągłej zmiany? Odpowiedzią jest patrzenie zawsze z perspektywy człowieka i jego potrzeb. Już dzisiaj w świecie, w którym sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w życiu codziennym, to kreatywność staje się najcenniejszą cechą odróżniającą człowieka od maszyn. Rola projektanta w tym kontekście nie zmieni się drastycznie, natomiast narzędzia i materiały, jakich będzie używał, nie będą już takie same. Do dyspozycji mamy całe pokłady danych, których interpretacja stanie głównym zadaniem zawodów przyszłości, w tym projektowych. To na podstawie dostarczonych przez maszyny zbiorów informacji będziemy podejmować decyzje i wyznaczać kierunki rozwoju.

Nasza planeta, mocno przez ostatnie stulecia zaniedbana, stanie się dla wszystkich priorytetem. Chodzi tutaj przede wszystkim o przywrócenie równowagi biologicznej naszemu środowisku. Skończyły się przecież czasy braku odpowiedzialności ekologicznej, a ekonomia cyrkularna dyktuje sposób podejścia do wytwarzania dóbr. Zmniejszanie śladu węglowego w całym cyklu projektowania, wytwarzania, utylizacji lub ponownego wykorzystania staje się coraz powszechniej akceptowanym wymogiem, a w przyszłości będzie normą i punktem wyjścia.

Przyszłość dizajnu to nie forma. Kształt może być pretekstem, kontekstem, wynikiem, natomiast nigdy nie stanie się wartością. Największa uwaga zwrócona będzie w stronę doświadczania, kreowania idei czy tworzenia wspólnot. Coraz szerzej będą także uwzględniane elementy projektowania empatycznego w kontekście technologii. Nie chodzi o to, by technologię uczynić bardziej ludzką w wymiarze fizycznym, a emocjonalnym, wywoływanych reakcji, stymulacji bądź rozładowań. W projektowaniu należy zaspokajać jak najwięcej potrzeb, ale także wzbudzać empatię i sprawiać, by za technologią, usługą czy innymi rozwiązaniami można było zobaczyć drugiego człowieka.


fot. Paweł Jóźwiak

Tekst jest częścią cyklu O przyszłości towarzyszącemu numerowi 1/2019 pisma FORMY pt. Projektowanie jutra.

czytaj także: