Przyszłość projektowania przestrzeni publicznej

Skala mikro

Przyszłość miasta to zagęszczenie. Nie ma innego wyjścia – musi być gęściej. Każda przestrzeń w ścisłym centrum będzie rozważana pod interwencję projektową. Tak zwane dziury w mieście muszą zostać wypełnione przez projektantów (ale wypełnieniem może być też zieleń). Dlatego drobne, akupunkturowe działania dizajnerskie zyskają na znaczeniu i wartości.

Nowy klient

Jeśli myślimy o przyszłości projektowania przestrzeni publicznej, to z pewnością zmieni się relacja klient – dizajner. Jeszcze do niedawna zleceniodawcami projektanta przestrzeni publicznej były głównie urzędy miast i dzielnic. Dzisiaj coraz częściej są to instytucje prywatne, które zwracają uwagę nie tylko na siedziby swoich firm, ale także bliskie ich otoczenie (dostępne dla wszystkich). Ale prawdziwym klientem przyszłości będą sami mieszkańcy, między innymi dzięki budżetom obywatelskim.

Strategie jako wyróżniki. Projektant w procesie

Przygotowując wystawę Nowe scenariusze miast. Projektowanie dla miasta w procesie zrównoważonego rozwoju1, badaliśmy poszczególne miasta europejskie pod kątem wprowadzania tak zwanych strategii miejskich i poprzedzających je analiz. Wiele z tych ośrodków wprowadziło strategie nie tylko, żeby wyróżnić się na tle innych, ale przede wszystkim, aby zrealizować bardzo określony plan w konkretnych ramach czasowych. Tutaj rola projektanta nie ograniczała się do proponowania konkretnych rozwiązań, ale polegała przede wszystkim na opracowywaniu takich strategii. Najważniejsze, aby wynikały one z rzeczywistości miasta – jego historii, położenia geograficznego, warunków ekonomicznych i, oczywiście, zamieszkującej społeczności.

Interdyscyplinarność, czyli otwartość

Przestrzeń publiczna często wymusza pracę zespołową i interdyscyplinarną. Jako projektanci musimy być na to otwarci, bo właśnie takie współdziałanie otwiera nowe możliwości i scenariusze. Interdyscyplinarność była także punktem wyjścia wystawy zatytułowanej Miejskie prototypowanie2. Prezentując prototypy zrealizowane ze specjalistami innych dziedzin, ukazywała wprowadzanie realnych ulepszeń za pomocą drobnych interwencji.

Zmian zapowiada się zatem sporo, ale nie będą raczej rewolucyjne. Wielka zmiana bowiem już nastąpiła. Wreszcie temat przestrzeni publicznej stał się tematem ważnym, a nią samą uznaliśmy za przestrzeń wspólną.

 

Przypisy:

  1. Wystawa zrealizowana dla Poznań Design Festiwal (11.5–3.6.2018) we współpracy z Ewą Dulcet i Martyną Świerczyńską.
  2. Wystawa zrealizowana dla Instytutu Adama Mickiewicza i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prezentowana w Budapeszcie (Budapest Design Week, 5.10–2.11.2018) i w Zagrzebiu (Zagreb Design Week, 7.5–12.5.2019).

 


fot. Cezary Hładki

Tekst jest częścią cyklu O przyszłości towarzyszącemu numerowi 1/2019 pisma FORMY pt. Projektowanie jutra.

czytaj także: