Projekt Arting 2022 „miasto?”

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting podejmuje problematykę projektowania zrównoważonego. Doświadczenia poprzednich edycji  pokazały, że temat jest coraz bardziej aktualny i ważny.

temat
Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania dotyczące szeroko pojętej tematyki miejskiej.

kategorie

  • Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała.
  • Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym.
  • 
Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej.
  • Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała (tematy dostępne na stronie konkursu www.arting.flid.pl ).

uczestnicy
W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

nagrody
W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych.

termin
Prace konkursowe wraz załącznikami należy złozżyć do 30.06.2022 roku na adres: Fundacja Ludzie-Innowacje- Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9. Wystawa konkursowa w październiku 2022 roku.

organizacja
Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie flid.pl/project/projekt-arting 

Obrazek na górze strony: Projekt koncepcyjny transportu jako elementu infrastruktury w mieście Bielsko-Biała, proj. Katarzyna Greczka, projekt wyróżniony w roku 2020 w kategorii Technologia. Zob. flid.pl/arting/system-pojazdow-miejskich-3 

 


informacja prasowa organizatorów

czytaj także: