Poszukiwany_a Asystent_ka/Adiunkt_ka na Wydziale Projektowania w Warszawie

Dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie (dawniej: School of Form ) Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS ogłasza konkurs na stanowisko: Asystent_ka/Adiunkt_ka na Wydziale Projektowania w Warszawie; ścieżka badawczo-dydaktyczna lub dydaktyczna.

Opis stanowiska:

Dydaktyka

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania produktu;
 • prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich;
 • opracowywanie treści i scenariuszy zajęć;
 • uczestniczenie w przeglądach, egzaminach wstępnych i obronach prac dyplomowych; • koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć;
 • współpraca z kierownikami warsztatów i pracowni;

Projektowanie i badania

 • pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub pozyskiwanie i realizacja grantów badawczo-rozwojowych;
 • uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • prowadzenie badań z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów;

Praca organizacyjna

 • organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział i Instytut;
 • uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział i Instytut;
 • reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych.

 


Więcej informacji w ogłoszeniu tutaj .

czytaj także: