Orzeł – krój pisma zaprojektowany przez Studio Lekko

Punktem wyjścia dla kroju pisma „Orzeł” są litery znalezione na budynku Robotniczego Klubu Sportowego RKS „Orzeł” przy zabytkowym, nieistniejącym już torze kolarskim Nowe Dynasy w Warszawie. Krój pisma jest zbudowany mechanicznie, posiada zestaw liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych oraz glifów uzupełnionych o polskie, angielskie i niemieckie znaki diakrytyczne.

Budynek klubu sportowego został wybudowany w 1938 roku przez wybitnego (wschodzącego wówczas) polskiego architekta Macieja Nowickiego. Projekt i proporcje tych monolinearnych liter oparte są na elementach koła i linii z lekką korektę optyczną. Krój pisma jest szeroki, gęsty, gruby, przeznaczony przede wszystkim do składu tytułów i nagłówków. Nadaje się do ciasnego składu z niewielkimi światłami międzyliterowymi. Projekt inspirowany jest krojami bezszeryfowymi (groteskami) Neue Typographie z początku XX wieku, kiedy to po raz pierwszy groteski zostały spopularyzowane na dużą skalę, zwłaszcza w reklamach i oznakowaniach.

Projekt kroju został zrealizowany w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy, a font jest udostępniany bezpłatnie.

Dokumentacja fotograficzna klubu i toru: Paweł Starzec.


Zobacz więcej na stronie Studio Lekko: studiolekko.com/orzel/ 

czytaj także: