Logical fallacies or how we bend over backwards to win an argument

Projekt to zin przedstawiający dwadzieścia trzy błędy logiczne (ang. logical fallacies) w argumentacji. Każdy z nich jest krótko opisany oraz zaprezentowany w formie komiksowych dialogów pomiędzy postaciami. Książeczka ma zachęcać do krytycznego myślenia w stosunku do dyskusji prowadzonych na wszelakie tematy dookoła nas. Nieustannie – w polityce, środowisku akademickim, mediach, ale także życiu codziennym, słyszymy argumenty, które z punktu widzenia logiki nie mają nic wspólnego z rzetelną opinią. Warto więc umieć je wyłapać i być odpornym na manipulację. Jeszcze ciekawsza wydaje się próba wychwycenia ich we własnej argumentacji. Zin jest zachętą do rewizji własnych wypowiedzi, nieustannego ulepszania przekonań i wygłaszania rzetelnych argumentów.

 

Autorka: Maja Kędra
University College of Northern Denmark

instagram 

Specyfikacje projektu:

  • 100 ✕ 135mm, 48 str. + okładka

 

 

czytaj także: