„Inte-GRA” – rusza konkurs na projekt placu zabaw bez barier

Startuje konkurs na projekt dostępnego placu zabaw. Przed jego uczestnikami stoi zadanie zaprojektowania przyjaznej osiedlowej przestrzeni zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach. Organizatorami konkursu są PFR Nieruchomości S.A. i Fundacja „Integracja”, a jego partnerem jest Fundacja PFR.

Celem konkursu jest opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw – miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej. Konkursowe projekty powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się na wózkach, czy niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów.

„Przyjęte rozwiązania powinny uczyć dzieci współpracy, rozwijać ich ciekawość i sprawność motoryczną, zapewniając jednocześnie możliwość współdziałania dzieci pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niewidomych , słabowidzących i niesłyszących. Niezbędne jest również zaprojektowanie przestrzeni wypoczynku dla opiekunów, wśród których są osoby młode i w pełni sprawne, ale również kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością” – podkreśla Ewa Pawłowska, prezes Fundacji Integracja.

Nagrodzony projekt zostanie zrealizowany na powierzchni niemal 400 mkw. na terenie osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Korczaka w Katowicach. Dlatego konkursowe propozycje powinny uwzględniać ukształtowanie terenu i zaplanowaną zieleń, tak by projektowana przestrzeń dopełniała krajobraz osiedla.

„Jako PFR Nieruchomości chcemy nie tylko budować dostępne i funkcjonalne mieszkania, ale także tworzyć dobrze zaplanowane przestrzenie dla naszych najemców, którzy są bardzo zróżnicowaną grupą. To młodzi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi – łączy ich jedno – wszyscy potrzebują miejsca, w którym bez przeszkód mogą wypoczywać i budować relacje sąsiedzkie. Wierzę, że współpraca z Fundacją Integracja sprawi, że wyłoniony projekt, który spełni wysokie standardy dostępności, a w przyszłości pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców naszej kolejnej katowickiej inwestycji” – podkreśla Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Konkurs jest skierowany do projektantów krajobrazu, projektantów zieleni, architektów, projektantów wzornictwa przemysłowego i multidyscyplinarnych zespołów projektowych.

Organizatorom konkursu zależy, by przedstawione propozycje przedstawiały nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne. Ważnym aspektem przy ocenie prac będzie użycie takich elementów kompozycji jak: kolor, faktura, dźwięk i zapach.

Laureat zostanie wybrany przez kapitułę złożoną z architektów, projektantów wzornictwa przemysłowego, projektantów krajobrazu, ekspertów w dziedzinie projektowania uniwersalnego, w tym przedstawicieli spółki PFR Nieruchomości, Fundacji Integracja i społeczności osób z niepełnosprawnościami (w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) oraz reprezentantów pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates, która opracowała projekt osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach.

Zwycięzcę poznamy we wrześniu 2022. Szczegółowy harmonogram oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych organizatorów: nieruchomosci.pfr.pl  oraz integracja.org  

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub zespół projektowy.
W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba posiadającą tytuł mgr inż. arch. krajobrazu. 
Zgłoszenia do konkursu
do 2 sierpnia 2022 r. na adres [email protected]
Nadsyłanie prac konkursowych:
Do 1 września 2022 r.
Na adres PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
Miejsce realizacji projektu:
Pierwszy etap osiedla PFR Nieruchomości przy ul. Korczaka w Katowicach
Powierzchnia placu zabaw: 390 m2

Kalendarium:

 • 1 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konkursu 
 • Do 23 czerwca 2022 r. – wnoszenie pytań 
 • Do 29 czerwca 2022 r. – publikacja FAQ 
 • Do 2 sierpnia 2022 r. – mailowe zgłoszenie formularza potwierdzającego chęć uczestnictwa w konkursie i spełnienia warunków dotyczących składu zespołu
 • 11 lipca 2022 r. – mailowe potwierdzenie zakwalifikowania do konkursu
 • 1 września 2022 r. – termin nadsyłania prac konkursowych 
 • wrzesień 2022 r. – posiedzenie kapituły konkursowej
 • do końca września 2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród – wydarzenie online lub na żywo  

Następnie konsultacja projektu z Laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 r.), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.)

Nagrody:

Łączna pula nagród wynosi 14 000 zł. 

I nagroda: w kwocie min. 9000 zł + zaproszenie do negocjacji w celu zlecenia opracowania dokumentacji technicznej
Pula wyróżnień: 5000 zł

Skład kapituły konkursowej:

 • Adam Włodzimierz Wach, architekt IARP, audytor dostępności – Fundacja Integracja,
 • Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja,
 • Katarzyna Rzehak, historyczka dizajnu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Tomasz Gradowski, konstruktor, kierownik projektu – PFR Nieruchomości,
 • Zuzanna Mielczarek, architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych – PFR Nieruchomości
 • Edyta Andrejczyk, architekta, PFR Nieruchomości
 • Marcin Szubski, architekt – Kuryłowicz & Associates,  projektant osiedla na którym zrealizowany będzie projekt konkursowy.
 • Zofia Grzegorzek, architektka krajobrazu, projektantka osiedla, na którym zrealizowany będzie projekt konkursowy.
 • Dominik Berliński, ekspert w zakresie w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw
 • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10),
 • Iwona Zięba wraz córką Zosią (lat 5). 

Honorowe członkinie Kapituły: Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości; Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: integracja.org/bariery-architektoniczne/konkurs-architektoniczny-inte-gra/ 

 


materiały prasowe organizatorów

czytaj także: