Graduation Projects 2020 – Zgłoś swoją pracę dyplomową!

Uwaga absolwenci!

W imieniu organizatorów konkursu Graduation Projects  gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.

W przeglądzie mogą brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 2 listopada 2019 do 31 października 2020.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2020 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym formularzu , regulamin przeglądu  są opublikowane na stronie www.graduationprojects.eu 

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:
Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie podczas 16. Urodzin Zamku Cieszyn.


pismo „Formy.xyz” jest patronem medialnym przeglądu Graduation Projects 2020

czytaj także: