Graduation Projects 2019

Zgłoś swoją pracę dyplomową!
Zapraszamy do wzięcia udziału w 18. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2019 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym formularz i regulamin przeglądu są opublikowane na stronie www.graduationprojects.eu 

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:

Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie podczas 15. Urodzin Zamku Cieszyn.

Organizator:
Zamek Cieszyn 

Partnerzy projektu:
2+3D 
Czech Design 
Haungarian Design Counsil 
Slovak Design Center 
STGU 
TRITIA 
TYPO Magazin 
1977 Organization

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

czytaj także: